Foto's

Foto's


Oldtimerdag

zaterdag 17 april 2021

De oldtimerdag op het Sligroterrein te Drachten gaat in april 2021 niet door.

Bekijken


Fehac Bromfietsen

maandag 8 maart 2021

Speed-pedelec helm voor historische snorfietsen

TNO onderzoek
De Minister van I&W heeft na deze internetconsultatie TNO Traffic & Transport opgedragen te onderzoeken, of de speed-pedelec normering ook kan gelden voor snorfietsen die trapondersteuning vereisen. Het gaat hierbij ook om de historische snorfietsen (de klassieke rijwielen met hulpmotor).


Goede onderbouwing voor helmplicht
Op basis van het TNO rapport concludeert FEHAC dat als een helmplicht van kracht wordt, het toestaan van een speed-pedelec helm voor historische snorfietsen door TNO goed is onderbouwd en verzoekt de minister dit in de uiteindelijke wet- en regelgeving op te nemen.

Bekijken


Trekkerkenteken

maandag 8 maart 2021

Vraag vooral kenteken aan in 2021
Tot slot: de eenvoudige aanvraag van een landbouwtrekker kenteken bij de RDW kan alleen in 2021. Daarna wordt een aanvraag een stuk duurder, want per 2022 is een keuring op een RDW-keuringsstation van een bestaande of ingevoerde landbouwtrekker verplicht. Doe daarom de aanvraag voor een kenteken voor alle landbouwtrekkers - ook restauratieobjecten! - vooral nog in dit jaar 2021.

Bekijken


nieuwjaarsgroet

vrijdag 1 januari 2021

Bekijken