Museum van Gerrit en Greetje Miedema te Raerd

Museum van Gerrit en Greetje Miedema te Raerd

Bezoek aan het museum. Berend en Wimke Overwijk en Anneke Ekema.
Gemaakt op vrijdag 25 februari 2022