Fehac Bromfietsen

Fehac Bromfietsen

Speed-pedelec helm voor historische snorfietsen

TNO onderzoek
De Minister van I&W heeft na deze internetconsultatie TNO Traffic & Transport opgedragen te onderzoeken, of de speed-pedelec normering ook kan gelden voor snorfietsen die trapondersteuning vereisen. Het gaat hierbij ook om de historische snorfietsen (de klassieke rijwielen met hulpmotor).


Goede onderbouwing voor helmplicht
Op basis van het TNO rapport concludeert FEHAC dat als een helmplicht van kracht wordt, het toestaan van een speed-pedelec helm voor historische snorfietsen door TNO goed is onderbouwd en verzoekt de minister dit in de uiteindelijke wet- en regelgeving op te nemen.
Gemaakt op maandag 8 maart 2021